Conference accommodation photos

Prospects of Nizhny Novgorod from official city website:

Prospect of  Kanavinsky Bridge

Prospect of Kremlin Hill

Kremlin. Koromyslova Tower

 

Photos by Igor Shukin from website of Historical Photos of Nyzhny Novgorod:

Rozhdestvenskaya (Stroganov) Church

Kremlin. Koromyslova and Taynitskaya Towers

Night prospect of Main Trading House

Pechersky Monastery

Alexeyevskaya st.